คัดค้านโครงการก่อสร้างศูนย์คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานไร้มลพิษ

วันนี้ (27 ธ.ค.2559) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างศูนย์คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จว.นครศรีฯ จะมาเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่โรงเรียนสอนศาสนาของมัสยิดบ้านกลาง ม.๔ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จว.นครศรีฯ แต่ในวันดังกล่าวทางตัวแทนส่วนราชการและผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้มาชี้แจงเปิดเวทีฟังความคิดเห็น แต่มีประชาชนในพื้นที่ ม.๔ ต.โพธิ์ทอง และใกล้เคียง ประมาณ ๘๐๐ คน ได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นคัดค้านการก่อสร้างศูนย์คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน แบบผสมผสานไร้มลพิษ โดยมี นายกวี ศรีวิสุทธิ์ อดีตกำนัน ต.หัวตะพาน มาพูดคัดค้านการก่อสร้างศูนย์คัดแยกขยะ เพราะไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างเพราะอยู่กลางชุมชน และมี ว่าที่ ร.ต.กำพล จิตตะนัง ที่ร่วมคัดค้านเขื่อนวังหีบ อ.ทุ่งสง ได้มาให้ข้อมูลว่าต่อไปศูนย์ขัดแยกขยะฯ จะแปรสภาพเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะ จะก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่ ประชาชนจะอยู่ไม่ได้ อันตรายมีมากกว่ากลิ่น ยังมีสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ และแหล่งน้ำที่เกิดมลพิษแล้ว อุตสาหกรรมจังหวัดไม่สามารถจัดการได้ ต่อมา เวลา ๑๐.๔๐ น. นอภ.ท่าศาลา ได้มาพบกับประชาชนที่คัดค้านศูนย์คัดแยกขยะฯ โดยกล่าวว่าก็เพิ่งทราบโครงการนี้เหมือนกัน และจากการพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับโครงการนี้ การก่อสร้างโครงการนี้จะสร้างได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่และในวันนี้จะมีเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ทราบว่ามีการยกเลิก และได้แจ้งให้ทางจังหวัดทราบแล้ว ทางจังหวัดแจ้งว่าถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยทางจังหวัดจะยกเลิกโครงการนี้ประชาชนพอใจจึง ยุติการรวมตัวคัดค้านเวลา ๑๑.๐๐ น.

s__16138406
s__16138408

s__16138409

s__16138410

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวน่าสนใจ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร