ถวายความปลอดภัย ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ถวายความปลอดภัยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา มวล. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58 ถปภ. 9 ก.ย.58

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร