น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. อำเภอท่าศาลา ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน           ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกใน   พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา
370950 370951 370953 370955 s__7528495 s__6946832 s__6946831 s__6946830 337574 337572 337571 337569 337568 337567 337566 57845 57838 57837 57836 57834

น้อมรำลึกฯ

น้อมรำลึกฯ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร