ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค 8

 

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา