ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค 8

ตำรวจภูธรภาค 8

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา