ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏

ภาพบรรยกาศการทำ MOUภายใต้โครงการ “นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย100%” โดยอำเภอท่าศาลา, สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นศ. , มวล. ปภ.และผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนของอำเภอท่าศาลา ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ร่วมงานกว่า 1,500 คน

ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _01 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _02 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _03 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _04 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _05 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _06 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _07 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _08 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _09 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _10 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _11 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _12 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _13 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _14 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _15 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _16 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _17 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _18 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _19 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _20 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _21 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _22 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _23 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _24 ภาพ MOU สวมหมวกกันน๊อค‏ _25

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร