สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ

– อำเภอท่าศาลา   โทร. 0-7552-1049, 0-7552-1491   โทรสาร 0-7552-1049

 • การสาธารณสุข
  • โรงพยาบาลท่าศาลา   โทร. 0-7552-1333
  • ฉุกเฉินโรงพยาบาลท่าศาลา โทร. 0-7552-2901
 • มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3000
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โทร. 0-7552-1052
  • โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โทร. 0-7537-5599
 • แขวงการทางท่าศาลา   โทร. 0-8189-55418
 • การไฟฟ้าท่าศาลา      โทร. 0-8929-08191
 • ธนาคาร
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา โทร. 0-7552-1453,0-7552-1550, 0-7552-1454
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา โทร. 0-7533-0286, 0-7533-0287
  • ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา โทร. 0-7533-0757 โทรสาร 0-7552-1129
  • ธนาคารกสิกร สาขาท่าศาลา โทร. 0-7552-1337-8, 0-7533-0089-92 โทรสาร 0-7552-1336
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาท่าศาลา โทร. 0-7533-0801, 0-7533-0802, 0-7533-9000 โทรสาร 0-7552-1202
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ท่าศาลา โทร. 0-7522-2637