สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ
– อำเภอท่าศาลา โทร. 0-7552-1049, 0-7552-1491 โทรสาร 0-7552-1049
– การสาธารณสุข
o โรงพยาบาลท่าศาลา โทร. 0-7552-1333
o ฉุกเฉินโรงพยาบาลท่าศาลา โทร. 0-7552-2901
– มหาวิทยาลัย
o มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3000
– โรงเรียนมัธยมศึกษา
o โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โทร. 0-7552-1052
o โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โทร. 0-7537-5599
– แขวงการทางท่าศาลา โทร. 0-8189-55418
– การไฟฟ้าท่าศาลา โทร. 075-521180
– ธนาคาร
o ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา โทร. 0-7552-1453, 0-7552-1550, 0-7552-1454
o ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา โทร. 0-7533-0286, 0-7533-0287
o ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา โทร. 0-7533-0757 โทรสาร 0-7552-1129
o ธนาคารกสิกร สาขาท่าศาลา โทร. 0-7552-1337-8, 0-7533-0089-92 โทรสาร 0-7552-1336
o ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาท่าศาลา โทร. 0-7533-0801, 0-7533-0802, 0-7533-9000 โทรสาร 0-7552-1202
o ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ท่าศาลา โทร. 0-7522-2637
– หน่วยกู้ภัย
o ประชาร่วมใจ โทร. 0-8659-50576
o กู้ภัยท่าศาลา โทร. 0-8668-51822
o กู้ชีพ อบต.ท่าขึ้น โทร. 0-8014-64002
o กู้ชีพ อบต.ไทยบุรี โทร. 0-9212-83268
o กู้ชีพ อบต.โมคลาน โทร. 0-7557-0057
o กู้ชีพ อบต.กลาย โทร. 0-8694-22016
o กู้ชีพ อบต.ดอนตะโก โทร. 0-8088-92488
o ร่วมใจสระแก้ว โทร. 0-8659-50576
o ดับเพลิงนางตรา โทร 0-7552-2901
o รถพยาบาลนางตรา โทร 0-7552-2901
– สายด่วน
o การแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 / 0-7552-2901, 0-75330474
o บรรเทาสาธารณภัย โทร. 0-7552-2901, 0-75330474
o อัคคีภัย โทร. 0-7552-2901, 0-75330474