แผนที่เขตรับผิดชอบ

แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา

สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศเหนือประมาณ 27 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 363.891 ตารางกิโลเมตร หรือ 227,431.875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศใต้                      ติดต่อกับ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ อ่าวไทย

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ อำเภอนบพิตำ, อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 109 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ท่าศาลา 14 หมู่บ้าน           20,394   คน
 2. กลาย 12 หมู่บ้าน                  8,708   คน
 3. ท่าขึ้น 10 หมู่บ้าน                 9,813   คน
 4. หัวตะพาน 9 หมู่บ้าน                         คน
 5. สระแก้ว 13 หมู่บ้าน            10,973   คน
 6. โมคลาน 12 หมู่บ้าน           10,593   คน
 7. ไทยบุรี 9 หมู่บ้าน                6,643   คน
 8. ดอนตะโก 5 หมู่บ้าน             3,851   คน
 9. ตลิ่งชัน 7 หมู่บ้าน                7,688   คน
 10. โพธิ์ทอง 11 หมู่บ้าน           11,586   คน
การแบ่งเขตการปกครอง อ.ท่าศาลา

การปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. เทศบาลตำบลท่าศาลา  โทร. 0-7533-0898
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โทร. 0-7533-0474
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย โทร.
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น โทร.
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน โทร.
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โทร.
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน โทร.
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี โทร.
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก โทร.
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โทร.
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร. 0-7552-1761